Havorki Pružanskaha pavietu XIX st.

Матэрыял сабраны дасьледчыкамі Беларускае этнаграфіі, а менавіта Міхалам Федароўскім, Яўхімам Карскім, Павалам Шэйнам і Уладзімірам Ламанскім, і датычыцца такіх Пружанскіх паселішчаў як Шарашоў, Бяроза-Картузская, Сялец і ваколіца, Пружана, Чахец.

Далей