Halina Archucik

Галіна Архуцік – Беларускі вучоны-матэматык, выкладчык. Кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт. Аўтар падручнікаў па матэматыцы для ВНУ.

Далей