Prapanova kab Biarozaŭskija kartuzijancy atrymali dreva z Čachieckaje puščy 1679 roku

Кароль Рэчы Паспалітай Ян III даручае канцлеру Літвы Міхалу Казіміру Радзівілу дазволіць Берэзскім картузіянцам вывезьці 20 дубоў, 10 ліп і 2 копы соснаў з пушчы Чахэцкае ў якасці кампенсацыі за незабраныя дрэвы з Кобрынскае пушчы

Далей

Skarha ab zbicci paddanaha z Kuplinu 1629 roku

Скарга Яна Жардзецкага з Купліна на Павала Адынца з Семянчы, які сам і разам са сваімі падданымі нанёс пабоі падданым сп. Жардзецкага. У дакуменце ўзгадваецца вёска Падлессе (магчыма ранняя назва вёскі Куплін), жыхары з якое былі падданымі Яна Жардзецкага ў маёнтку ягоным Купліне.

Далей

Dykret pa spravie ŭladannia Siemiančoju 1671 roku

У дакуменце ўзгадваецца прадстаўнік роду Адынцоў – манах ордэну Базыліянаў – Апанас Адынец (Atanazy Odyniec), магчыма сын Павала Адынца (Paweł Odyniec) з маёнтку Семянча, а таксама іншыя асобы, зьвязаныя са справаю як Марына Аранская (Mariana Orańska) магчыма прадўніца мясцовае шляхты з Аранчыцаў ці Аранова, жонка Крыштапа Рэшчыны ды іншыя.

Далей