Rasliedvannie pa skarhach ab pakražach 1631 roku

Прадстаўнікі шляхты Гермаген Некакойчыцкі (Germagen Niepokojczycki) і Зофія Ляшчынская (Zofia Leszczyńska) скардзяцца на падданых Пятра Пацея (Piotr Pociej) з маёнтку Глубокае. У справе ўзгадваецца двор Каранева Юркаўшчына, Вяжецкая воласьць, вёскі Агародкі, Арэпічы, Задвараны, Яцы, Грыцэвічы і ўладальнікі тых вёсак.

Далей