Invientar majontku Raviacičy 1798 roku

Падрабязнае апіанне маёмасьці Равяцічаў, разам з фальваркамі Галіца і Колкі, вёскамі Пасталова, Жычын, Барматы, Равяцічы, Сабалі, Голіца: пабудовы, чэлядзь, гаспадарчыя запасы, спісы жыхароў вёсак. 30 старонак матэрыялу.

Далей