Sprava na kop ab padpalie 1664 roku

У справе ўзгадваюцца Ян Свідла (Jan Swidlo) і Бабраба Свідла (Barbara Swidlo), местачкоўцы з Малечу і ўладальнікі маёнтка Нівішчы ад сп. Станіслава Рутоўскага (Stanislawa Rutowskiego) скардзяцца на суседзяў сп. Марціна Марціноўскага (Marcin Marcinowski) і на жонку ягоную Марыну Марціноўскую (Maryna Marcinowska), падданыя якіх вінаватыя ў копах.

Далей