Skarha ab zbicci paddanaha z Kuplinu 1629 roku

Скарга Яна Жардзецкага з Купліна на Павала Адынца з Семянчы, які сам і разам са сваімі падданымі нанёс пабоі падданым сп. Жардзецкага. У дакуменце ўзгадваецца вёска Падлессе (магчыма ранняя назва вёскі Куплін), жыхары з якое былі падданымі Яна Жардзецкага ў маёнтку ягоным Купліне.

Далей

Dykret pa spravie ŭladannia Siemiančoju 1671 roku

У дакуменце ўзгадваецца прадстаўнік роду Адынцоў – манах ордэну Базыліянаў – Апанас Адынец (Atanazy Odyniec), магчыма сын Павала Адынца (Paweł Odyniec) з маёнтку Семянча, а таксама іншыя асобы, зьвязаныя са справаю як Марына Аранская (Mariana Orańska) магчыма прадўніца мясцовае шляхты з Аранчыцаў ці Аранова, жонка Крыштапа Рэшчыны ды іншыя.

Далей