Śviedčannie ab pahrabavanni i zachopie sielianina ŭ Staraje Voli 1629 roku

Сьведчанне вознага аб захопе селяніна і паграбаванні ягонага дому ў вёсцы Старая Воля ўзброеннымі людзьмі князя Агінскага. Справу адкрыў арэндатар з вёскі Старая Воля Андрэй Кралеўскі (Andrzej Krolewski) ад ўладальніка маёнтку Старая Воля – Яна Старавольскага (Jan Starowolski). Гвалтоўна, уначы,  са стральбою, ўвайшлі ў вёску, чым напалохалі мясцовых, і вырвалі сілаю дзьверы ды паграбавалі маёмасьць, у тым ліку з клуні таго селяніна. Гэта справа князя Самуэля Агінскага (Samuel Ogiński) з павету Ваўкавыцкага.

Далей